ถาม ไม่ทราบว่าโต๊ะจีนมุสลิม กับ ร้านจ๊ะเอ๋ ร้านเดียวกันกันหรือเปล่่่า
ถาม ไม่ทราบว่าทางร้านมีใบรับรองอาหารฮาลาลหรือเปล่าค่ะ
Q. ถาม ไม่ทราบว่าโต๊ะจีนมุสลิม กับ ร้านจ๊ะเอ๋ ร้านเดียวกันกันหรือเปล่่่า
A.ตอบ คนละร้านกันค่ะ ร้านครัวมุสลิม ควบคุมและดูและ โดย นิไมมูนะ ค่ะ
       แค่ลงโฆษณาในเวปเดียวกันค่ะ เวลารับงานคุณจ๊ะเอ๋ ก็จะเป็นตัวแทน
       ในการคุยกับลูกค้าและรับงานมาให้ แต่เวลาไปจัดงาน
      ร้านครัวมุสลิมก็จะไปจัดเองและควบคุมดูแลโดย ป๋าเต๊ะ และ นิไมมูนะ
       ซี่งเป็นคนละร้านกัน


Q. ถาม ไม่ทราบว่าทางร้านมีใบรับรองอาหารฮาลาลหรือเปล่าค่ะ
A.

ตอบ  ทางร้านไม่มีใบรับลองอาหารฮาลาลค่ะ แต่ทางร้านดำเนินการทางด้านอาหารมุสลิมโดยใช้หลักการทำงานตามแบบที่ฮาลาลกำหนดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักตามหลักศาสนาอิสลาม

 

 Q.
A.